Kobieto bądź zdrowa

Advertisment

Kobieto, bądź zdrowa, bo bez ciebie smutny jest ten świat. Jak wiadomo bezpłodność u kobiet może mieć wiele przyczyn, zarówno medycznych jak i połączonych ze stylem życia. Do tego typu czynników zalicza się m.in. palenie, alkohol i stres. Nadmierna niedowaga lub nadwaga może również okazać się nie bez znaczenia. Norwescy specjaliści próbowali zbadać czy nadmierna aktywność fizyczna także wpływa na zaburzenia płodności. Obserwacje przeprowadzono na prawie tysiącach kobiet. Hipoteza postawiona przez naukowców potwierdziła się – dowiedziono, że bardzo wysoka aktywność obniża szansę zajścia w ciążę. Na szczęście negatywny wpływ treningów nie jest długotrwały. Wraz z momentem zaprzestania wysiłku wszystko wraca do normy. Większość kobiet, które brały udział w badaniu urodziła dzieci jak tylko zaprzestały forsownych ćwiczeń. Naukowcy są zdania, iż wysoka aktywność fizyczna tak bardzo wymaga od ciała energii, że nie ma już ono siły sterować hormonami, które odpowiadają za płodność. Z drugiej strony kobiety, które pragną zajść w ciążę, nie powinny całkowicie rezygnować z ćwiczeń fizycznych. Wprowadzeniem ogólnokrajowych programów aktywnej profilaktyki w krajach Unii Europejskiej spowodowało ogromny spadek umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy. Niezbędnym warunkiem efektywności cytologicznych badań przesiewowych jest ich powszechność. Szacuje się, że przy objęciu badaniami przesiewowymi 75% populacji można uzyskać 25% spadek umieralności. Badania naukowe dowodzą, iż 1,5% – 2% rozmazów cytologicznych prezentuje nieprawidłowości wymagające dalszych procedur diagnostycznych. Naukowcy stwierdzili, że najprawdopodobniej jego istnienie jest tylko wytworem kobiecej wyobraźni, podtrzymywanym przez magazyny i seksuologów. W badaniu brały udział pary bliźniaczek jedno- i dwujajowych. Gdy pytano jedną z bliźniaczek jednojajowych czy posiada punkt G oczekiwano od drugiej, posiadającej ten sam materiał genetyczny, tej samej odpowiedzi. Lecz wzór ten nie potwierdził się. Były to największe tego typu badania i wykazały one definitywnie, że idea punktu G jest subiektywna. Badacze sugerują, że nie powinno się twierdzić, że coś istnieje skoro nie ma na to żadnych dowodów. W tym konkretnym przypadku może mieć to negatywny wpływ na kobiety oraz mężczyzn, którzy bez skutku próbują ten punkt znaleźć doprowadzając się do granicy frustracji. Z chwilą zapłodnienia komórki jajowej i powstania nowego życia w organizmie kobiety zachodzą burzliwe zmiany mające na celu zapewnienie prawidłowych warunków dla rozwijającego się płodu. Wspomniane zmiany są wynikiem oddziaływania hormonów wytwarzanych głównie przez łożysko (gonadotropina kosmówkowa) oraz ciałko żółte (progesteron) i jajniki (estrogeny). Hormony te są odpowiedzialne za tzw. pierwsze objawy po których kobieta zaczyna podejrzewać, że jest w ciąży. Większość objawów ciążowych występujących do końca czwartego miesiąca jest wynikiem oddziaływania tych trzech hormonów na organizm kobiety.  Niektóre z objawów zauważonych przez kobietę, jedynie sugerują możliwość ciąży, inne wykazują na duże prawdopodobieństwo. Jednak żadne z nich nie są całkowicie pewnym dowodem istnienia ciąży. Pierwszym całkowicie pewnym dowodem ciąży jest wykazanie bicia serca Twojego dziecka. Poniżej przedstawiamy wczesne możliwe oraz prawdopodobne objawy ciąży jak i pozytywne, które w 100% potwierdzają istnienie ciąży. W ciąży dopuszczalne jest wykonywanie większości badań diagnostycznych z wyłączeniem scyntygrafii i badań obrazowych z wysoką dawką promieniowania jonizującego. Dopuszczalne jest badanie mammograficzne. Postępowanie terapeutyczne uzależnione jest od typu raka, zaawansowania nowotworu oraz wieku ciąży. Leczenie chirurgiczne możliwe jest we wszystkich trymestrach ciąży. Zalecane są operacje radykalne ze względu na przeciwwskazania do leczenia oszczędzającego. W drugim i trzecim trymestrze (do 35 tygodnia) u ciężarnych pacjentek może być zastosowana chemioterapia. Podawane cytostatyki powinny być skuteczne w leczeniu raka piersi, o dużej masie cząsteczkowej, mocno wiążące się z białkami osocza, trudno rozpuszczalne w tłuszczach. W leczeniu raka piersi u ciężarnych przeciwwskazana jest hormonoterapia. Radioterapia dopuszczalna jest jedynie ze wskazań życiowych. Powstanie raka inwazyjnego, groźnej choroby narządów płciowych kobiet, poprzedza długi okres rozwoju zmian przedrakowych, dysplazji szyjki macicy. Zmienione chorobowo komórki nabłonka szyjki macicy, z których może rozwinąć się nowotwór określa się mianem komórek dysplastycznych. Dysplazja nie stanowi jeszcze zagrożenia życia! W porę wykryte zmiany przedrakowe pozwalają na szybkie podjęcie właściwego i co ważne nie pogarszającego jakości życia, skutecznego leczenia. Nieleczona dysplazja szyjki macicy z czasem może się przekształcić w raka szyjki macicy. Gdy komórki dysplastyczne przekształcą się w komórki rakowe powstaje tzw. rak przedinwazyjny, którego zasięg jest ograniczony wyłącznie do nabłonka szyjki macicy. Dopiero gdy komórki nowotworowe zaczną wnikać głębiej i przekraczają granicę nabłonka dochodzi do powstania raka inwazyjnego, i choć we wczesnych jego stadiach choroba jest jeszcze najczęściej wyleczalna, to leczenie jej jest trudne i czasem może powodować trwałe skutki uboczne. Zaniechanie leczenia prowadzi do rozwoju uogólnionej choroby nowotworowej. Komórki nowotworowe naciekają narządy sąsiadujące jak również narządy odległe wątrobę czy płuca, co w rezultacie doprowadza do zgonu chorej. Wykrycie zmian przedrakowych daje każdej kobiecie możliwość uniknięcia raka inwazyjnego. Mammografia jest to obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego (sutka) z użyciem promieni rentgenowskich. Badanie to wykonuje się specjalnym aparatem rentgenowskim (mammograf). Metoda badania sutka promieniami rentgenowskimi wykorzystuje różnicę pochłaniania promieniowania przez tkankę gruczołową i tłuszczową. Pozwala to na odróżnienie poszczególnych struktur oraz zmian patologicznych w sutku. Dawka promieniowania podczas mammografii jest zbliżona do dawki otrzymywanej podczas prześwietlenia zęba. Mammografia jest podstawowym badaniem radiologicznym gruczołu piersiowego. Pozwala na wczesne rozpoznawanie i wykrywanie guzków o średnicy około 0,5 cm i zmian tzw. bezobjawowych. Jest również pomocna przy ustalaniu rozpoznania u kobiet z objawami choroby, jeśli lekarz nie wyczuwa wyraźnego guzka. Badanie palpacyjne sutka umożliwia wykrycie guzów o średnicy powyżej 1 cm. Skuteczność diagnostyczna mammografii, połączona z badaniem klinicznym palpacyjnym, oceniana jest na 80-97%. Szczególnie przydatna jest w badaniach przesiewowych (skryning), ponieważ za pomocą mammografii można wykryć guzki.

Advertisment
Go to Top